Aangifte en klacht

Klacht

KlachtBij een absoluut klachtdelict moet er altijd een klacht gedaan worden. Bij een relatief klachtdelict moet er een bepaalde familierelatie* zijn. Als die relatie er niet is, hoeft er dus geen klacht te worden gedaan. Absolute klachtdelicten: • Art 207b Sr (meineed) • Art 261 t/m 271 Sr (belediging). Geen klacht indien het gericht is …

Klacht Lees meer »

Aangifte

In het Wetboek van Strafvordering is in art. 161 bepaald dat ‘een ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit bevoegd is daarvan aangifte of klachte te doen’. Een aangifte is een kennisgeving aan de daartoe bevoegde instanties dat er een strafbaar feit is gepleegd. De formulering van dit artikel heeft een aantal belangrijke …

Aangifte Lees meer »