Beginselen

Subsidiariteitsbeginsel

Tijdens het werk als opsporingsambtenaar kom je in vele verschillende situaties terecht. Bij elk van deze situaties moet je een inschatting maken welk middel je er tegen in gaat zetten. Dit middel moet in verhouding staan ten op zichtte van het te bereiken doel. De keuze van het juiste middel tenopzichte van het doel, noemen …

Subsidiariteitsbeginsel Lees meer »

Proportionaliteitsbeginsel

Om als opsporingsambtenaar je doel te bereiken tijdens je werkzaamheden, maak je de hele dag afwegingen. Eén van deze afwegingen is naast het subsidiariteitsbeginsel het proportionaliteitsbeginsel. Waar we in het subsidiariteitsbeginsel hebben gezegd dat het belangrijk is om het juiste middel te kiezen, is dat bij de proportionaliteit gericht op de hoeveelheid. Proportionaltiteit zegt eigenlijk …

Proportionaliteitsbeginsel Lees meer »

Evenredigheidsbeginsel

Het evenredigheidsbeginsel is specifiek voor de toezichthouder gecreëerd. Het beginsel lijkt erg veel op het proportionaliteitsbeginsel. Het evenredigheidsbeginsel zegt:  Een toezichthouder maakt slechts van zijn bevoegdheden gebruik voorzover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taak. Dit artikel klinkt natuurlijk vrij logisch, echter kan het in de praktijk nog wel eens verkeerd gebruikt …

Evenredigheidsbeginsel Lees meer »

Territorialiteitsbeginsel

Artikel 2 van het wetboek van strafrecht vermeld: De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt. Dit wil dus zeggen dat het niet uitmaakt uit welk land je afkomstig bent maar dat je bij het plegen van een strafbaar feit volgens de Nederlandse wet berecht wordt.