Domein IV Openbaar Vervoer

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Binnen het domein IV Openbaar Vervoer is de rol van toezichthouder een belangrijk onderdeel. De buitengewoon opsporingsambtenaren zijn in beginsel werkzaam als toezichthouder. Deze rol vervullen ze het grootste gedeelte van hen werkzaamheden. Ook voor de toezichthouder zijn er wetten vastgelegd. Alle wetten voor de toezichthouder zijn vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Een aantal …

Algemene wet bestuursrecht (Awb) Lees meer »

WP2000

In dit lesonderdeel behandelen we de Wet Personenvervoer 2000. Dit is een belangrijke wet binnen het domein IV van de buitengewoon opsporingsambtenaar. De relevante artikelen worden hier behandeld en uitgelegd.