Staatsinrichting

Landelijke inrichting

Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat de burgers kiezen wie het land regeert. Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden: burgers, organisaties en overheid. Voor iedereen geldt hetzelfde recht. Voor iedereen gelden dezelfde regels. Als 2 partijen een conflict hebben over de regels, beslist de rechter. Als een partij het …

Landelijke inrichting Lees meer »

Totstandkoming van wetten

Hoe komt een wet tot stand? Er zijn 8 hoofdstappen waarin een wet tot stand komt: Voorbereiding wetsvoorstel op ministerie Wetsvoorstel wordt besproken in de ministerraad Raad van State komt met advies Voorstel wordt behandeld in de Tweede Kamer Er wordt gestemd in de Tweede Kamer En vervolgens wordt over het voorstel gestemd in de …

Totstandkoming van wetten Lees meer »

Begrippen omtrent staatsinrichting

Constitutionele monarchie met een parlementair stelsel.Nederland is een constitutionele monarchie. Aan het hoofd van het land staat een monarch, koning of koningin, die zich heeft te houden aan de constitutie, oftewel de Grondwet. In de Grondwet is bepaald dat de Koning, of de Koningin, onschendbaar is en dat de ministers verantwoordelijk zijn. Het parlement kan …

Begrippen omtrent staatsinrichting Lees meer »