Strafbare feiten door een ambtenaar

Ambtelijk huisvredebreuk

De ambtelijke huisvredebreuk kan alleen door een opsporingsambtenaar gepleegd worden. Dit betekent dat de opsporingsambtenaar een woning of een besloten lokaal of erf bij een ander in gebruik wederrechtelijk binnendringt. Denk hierbij aan het aanhouden in een woning. Als de opsporingsambtenaar de woning betreedt tegen de wil van de bewoner dan zijn er een aantal …

Ambtelijk huisvredebreuk Lees meer »

Valsheid in geschrifte

Valsheid in geschrifte komt in de volksmond neer op ‘het vervalsen van documenten’, maar wat is valsheid in geschrifte juridisch gezien precies? Wat zijn de straffen die op valsheid in geschrifte staan? Is het ook strafbaar om een vals geschrift te gebruiken? Deze vragen zullen beantwoord worden in dit artikel. Van valsheid in geschrifte is …

Valsheid in geschrifte Lees meer »

Meineed

Meineed plegen is het afleggen van een valse eed. Meer juridisch geformuleerd: meineed is het onder ede opzettelijk een valse verklaring afleggen in die gevallen waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder ede verplicht stelt. Op grond van de wet kan de eed worden vervangen door een belofte of bevestiging, bijvoorbeeld wanneer men principiële bezwaren …

Meineed Lees meer »

Omkoping

Elke opsporingsambtenaar dient vrij te blijven van elke beïnvloeding van buitenaf. In artikel 177, lid 1 van het Wetboek van Strafrecht is daar het volgende op gesteld: Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft: 1°. hij die een ambtenaar een gift of belofte doet dan wel een …

Omkoping Lees meer »