Strafrecht

Materieel

Het materiële strafrecht is het geheel aan rechtsvoorschriften, dat aangeeft welke gedragingen strafbaar zijn en welke straf op welke strafbare gedraging van toepassing is. Het materiële strafrecht wordt in Nederland voor een belangrijk deel geregeld in het Wetboek van Strafrecht (Sr). Het complement van het materiële strafrecht vormt het formele strafrecht, dat de procedures bij …

Materieel Lees meer »

Formeel

Het strafprocesrecht bevat regels over de strafrechtspleging en is hoofdzakelijk neergelegd in het Wetboek van Strafvordering (Sv). Net als het Wetboek van Strafrecht begint ook het Wetboek van Strafvordering met een soort legaliteitsbeginsel. In een van de eerdere stappen kwam dit al even aan de orde. In art. 1 Sv wordt het volgende bepaald: “Strafvordering …

Formeel Lees meer »