Strafuitsluitingsgronden

Wettelijk voorschrift

Wanneer iemand een strafbaar feit pleegt, terwijl hij voldoet aan een wettelijk voorschrift, dan is hij niet strafbaar. Het wettelijk voorschrift is vastgelegd in artikel 42 van het Wetboek van Strafrecht: Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift. Wettelijke voorschriften staan in het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van …

Wettelijk voorschrift Lees meer »

Ambtelijk bevel

Het ambtelijk bevel is vastgelegd in artikel 43, lid 1 van het Wetboek van Strafrecht: Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag. Het ambtelijk bevel is voornamelijk geënt op een bevoegd gegeven bevel. Het is echter ook mogelijk dat het bevel onbevoegd …

Ambtelijk bevel Lees meer »

Noodweer

Het noodweer artikel is vastgelegd in artikel 40 van het Wetboek van strafrecht. Het artikel ziet er als volgt uit: Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding.  In dit artikel staan een aantal belangrijke bestanddelen. …

Noodweer Lees meer »

Overmacht

In artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht is de overmacht vastgelegd. Het artikel betreft een hele korte uitleg: Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.  Uit dit artikel wordt dus gehaald dat het niet kunnen bieden van weerstand aan elke kracht, dwang of drang belangrijk is. Om …

Overmacht Lees meer »

Ontoerekeningsvatbaar

Van ontoerekeningsvatbaarheid is sprake als het strafbare feit niet of slechts in verminderde mate aan de verdachte kan worden toegerekend. Redenen om het feit niet of in verminderde mate toe te rekenen zijn  een gebrek in de ontwikkeling of een ziekelijke stoornis in de geestvermogens. Om tot het oordeel te komen dat sprake is van ontoerekenbaarheid …

Ontoerekeningsvatbaar Lees meer »