BOA Basisbekwaamheid

Les 1: Aanhouden op heterdaad

Het aanhouden op heterdaad is onder te verdelen in twee categorie├źn. Om een makkelijke uitleg te geven, doen we dat in 2 stappen: Burger: In artikel 53 Wetboek van strafvordering staat in het eerste lid dat een ieder bevoegd is om bij ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit, de verdachte aan te houden. Mocht …

Les 1: Aanhouden op heterdaad Lees meer »

Les 1: Staande houden

Staande houden is een verdachte kort ophouden ter vaststelling van de identiteit. Deze bevoegdheid is alleen toegekend aan opsporingsambtenaren. Deze bevoegdheid is afkomstig van art 52 WvSv. In dit artikel staat: Art 52 WvSv:Iedere opsporingsambtenaar is bevoegd de identiteit van de verdachte vast te stellen op de wijze in art 27a, eerste lid, eerste volzin, …

Les 1: Staande houden Lees meer »